PRVKY PLANEX
Popis – schéma
Opěrné prvky Planex – jsou dílce ze železobetonu třídy C 25/30 příp. C 30/37, pohledová plocha je hladká, nebo různě upravená matricí. Dílce mají závěsná oka pro montáž a manipulaci. Prvky jsou navrženy v zatěžovacím rozpětí A,B,C, krytí oceli Cnom= 25 mm, ocel B500.

Použití – manipulace
Opěrné prvky Planex jsou určeny k vytváření zlomových přechodů při terénních úpravách. Lze do nich zabudovat kotevní prvky (pro vzájemné spojení, pro uchycení zábradlí apod.). Manipulace se provádí běžnými prostředky. Prvky se expedují, dopravují a skladují volně ložené (po dohodě i na paletách). Při dopravě se prvky nesmí ukládat na sebe a musí být zajištěny proti posunutí a poškození. Možnost výroby pohledové stěny ze strukturovaného betonu.

Předpisy
ČSN EN 13 369, ČSN EN 206-1, PNP D14/TZX, vyhl. SÚJB č. 307/2002

Certifikát : Č. 050 – 014632
STO : Č: 050 – 007920 platné do 31.5.2009

Výrobní tolerance : Viz. ČSN EN 13369 – H +/- 10 – 13 mm, B +/- 10 mm, L +/- 10 mm, t +/- 5 mm